Powiat kamiennogórski

Przedstawiamy Państwu program, który stawia na dużą współpracę z gminami i miastem, bo to one tworzą Nasz Powiat.
Nasza siła to nowoczesne i przedsiębiorcze podejście do samorządu oraz siła i doświadczenie młodych ludzi.

Program kandydatów do Rady Powiatu Kamienna Góra

Rozwój przedsiębiorczości: 

 • wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców
 • stworzenie punktu  wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców
 • pomoc w uzyskaniu dotacji na rozwój i  rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
 • promocja lokalnego biznesu

Inwestycje: 

 • budowanie współpracy z gminami: budowa dróg, chodników, oświetlenia oraz letniego i zimowego utrzymania dróg i poboczy
 • stworzenie wieloletniego planu inwestycji w celu zwiększenia szans na środki zewnętrzne
 • powołanie komórki do spraw pozyskiwania funduszy europejskich – intensyfikacja pozyskiwania środków zewnętrznych

Komunikacja publiczna:

 • wsparcie rozwoju lokalnego transportu zbiorowego
 • dążenie do przywrócenia Kamiennej Góry na kolejowej mapie Polski

Działanie w zakresie promocji turystycznej, kulturalnej i sportowej: 

 • stworzenie spójnej marki regionu i jego promocja
 • turystyczna promocja regionu jako najważniejszy walor Powiatu – z wykorzystaniem lokalnych zasobów, szlaków i produktów
 • rozwijanie infrastruktury turystycznej, kulturowej i sportowej – zwiększenie wydatków na ten cel
 • organizacja i współorganizacja z gminami i miastem imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych, w celu rozszerzenia oferty dla mieszkańców i turystów

Wspieranie sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego:

 • platforma dla NGO – wzmocnienie znaczenia organizacji pozarządowych oraz pomoc i współpraca przy projektach.
 • powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu
 • wprowadzenie budżetu obywatelskiego

Bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, wsparcie seniorów i osób z niepełnosprawnościami : 

 • dalszy rozwój Powiatowego Centrum Zdrowia
 • poprawa infrastruktury dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami
 • wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych

Ochrona środowiska: 

 • wspieranie ekologii i ochrony środowiska
 • współpraca z lokalnym nadleśnictwem służąca rozwojowi turystyki
 • współpraca z Wodami Polskimi
Zmieniamy Gminę – czas na  zmiany w Powiecie.