Gmina Kamienna Góra

Bezpieczeństwo: 

 • remonty dróg gminnych oraz mostów
 • oświetlenie dróg publicznych
 • kontynuacja budowy chodników i ścieżek rowerowych
 • remonty remiz
 • wymiana wozów strażackich na nowe
 • zakup defibrylatorów
 • lekcje z udzielania pierwszej pomocy we wszystkich placówkach oświatowych

 

Rozwój przedsiębiorczości: 

 • inkubator przedsiębiorczości w Czadrowie jako gminne centrum obsługi przedsiębiorcy
 • edukacja ekonomiczna dla dzieci
 • obniżenie stawek podatkowych dla przedsiębiorców
 • utrzymanie niskich stawek podatku od środków transportu
 • organizacja targów gospodarczych

Rodzina:

 • stworzenie gminnego żłobka wraz z rozbudową przedszkola w Krzeszowie
 • budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Czadrowie
 • punkty przedszkolne oraz punkty pobytu dziennego dla dzieci
 • sprzyjanie osiedlania się młodych rodzin na terenie gminy

Ekologia:

 • kontynuacja programu usuwania azbestu
 • realizacja programów wymiany pieców i walki z niską emisją
 • rozbudowa systemu kanalizacji
 • utrzymanie niskiej stawki za segregację odpadów
 • kompleksowa wymiana oświetlenia na LED
 • wspieranie inwestycji gazyfikacji wsi
 • edukacja ekologiczna
 • organizacja targów wiedzy „Zielona EKOtlina”

Turystyka:

 • rozbudowa systemu ścieżek rowerowych
 • budowa wieży widokowej na Wielkiej Kopie w Raszowie
 • poprawa infrastruktury turystycznej (parkingi, wiaty, stojaki na rowery, stacje do ich naprawy, oznakowanie)
 • stworzenie marki regionu i jego promocja
 • dążenie do przywrócenia miasta Kamienna Góra na mapę połączeń kolejowych

Sport i kultura:

 • kontynuacja programu budowy boisk wielofunkcyjnych w gminie
 • otwarte strefy aktywności (place zabaw, siłownie zewnętrzne)
 • wspieranie wszystkich dyscyplin sportowych
 • promocja gminnych projektów kulturalnych tj. Kino za Rogiem, Mediateka, sztandarowe imprezy oraz zajęcia

Opieka zdrowotna:

 • stworzenie punktu informacji o zdrowiu i dietetyce
 • realizacja projektu „Koperta życia”
 • wspieranie wspólnie z partnerami programów profilaktycznych dla dzieci i dorosłych
 • promocja aktywnego spędzania czasu
 • poprawa bazy do aktywności ruchowej (ścieżki rowerowe, siłownie)